Technik ochrony fizycznej osob i mienia - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści
KIERUNKI

Technik ochrony fizycznej osób i mienia (541315)Organizacja kształcenia

NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu).Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku , konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikację  MS.03.Ochrona osób i mienia ,tytuł technik ochrony fizycznej osób i mienia z kwalifikacją
MS.03.  oraz europass w języku angielskim,który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie.Egzamin potwierdzający kwalifikację MS.03. odbywa się pod koniec klasy drugiej.


Kwalifikacje :

MS.03. Ochrona osób i mienia

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

 • organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego;

 • organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;

 • organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych;

 • organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.


Perspektywy zatrudnienia

 • Renomowane Firmy Ochroniarskie,

 • Agencje Ochrony Osób i Mienia,

 • Banki,Urzędy Administracji Publicznej,Służby Specjalne,

 • Własna Firmia Ochroniarska,

 • Przedsiębiorstwa  państwowe zatrudniające pracowników ochrony osób i mienia.


PLAN NAUCZANIA

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

 • BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

 • Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia

 • Język obcy w ochronie osób i mienia


Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń

 • Zabezpieczenie imprez masowych

 • Ochrona osób

 • Konwojowanie

 • Wyszkolenie strzeleckie

 • Techniki interwencyjne i samoobrona

 • Praktyki zawodowe(4 tyg.):

 • w Agencjach Ochrony Osób i Mienia
Wróć do spisu treści