Technik ochrony fizycznej osob i mienia - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści
Technik ochrony fizycznej osób i mienia (541315)

Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Informator ogólny

Organizacja kształcenia
NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu).Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku , konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikację  BPO.02.Ochrona osób i mienia ,tytuł technik ochrony fizycznej osób i mienia z kwalifikacją BPO.02.  oraz europass w języku angielskim,który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie. Egzamin zawodowy kwalifikacji  BPO.02. odbywa się pod koniec klasy drugiej.

Kwalifikacje :
BPO.02. Ochrona osób i mienia

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

 • organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego;
 • organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
 • organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych;
 • organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • Renomowane Firmy Ochroniarskie,
 • Agencje Ochrony Osób i Mienia,
 • Banki, Urzędy Administracji Publicznej, Służby Specjalne,
 • Własna Firma Ochroniarska,
 • Przedsiębiorstwa  państwowe zatrudniające pracowników ochrony osób i mienia.

PLAN NAUCZANIA:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Podstawy przedsiębiorczości (dotyczy słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tych zajęć)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami pierwszej pomocy
 • Prawne podstawy ochrony osób i mienia
 • Zagrożenia osób i mienia
 • Komunikacja społeczna w ochronie osób i mienia
 • Język obcy zawodowy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Konwojowanie
 • Ochrona obszarów, obiektów i urządzeń
 • Planowanie i dokumentowanie działań ochronnych
 • Ochrona osób
 • Wyszkolenie strzeleckie
 • Zabezpieczenia techniczne
 • Samoobrona i techniki interwencyjne
 • PRAKTYKA ZAWODOWA (140 GODZIN -4 TYGODNIE)


Wróć do spisu treści