Opiekunka dziecieca - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Opiekunka dziecięca (325905)


Organizacja kształcenia


NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY

Zajęcia odbywają się : w trybie zaocznym (soboty i niedziele). Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku ,  konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł opiekunki dziecięcej  z kwalifikacją SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka wpisanego do rejestru zawodów medycznych oraz europass w jezyku angielskim który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie . Egzamin zawodowy kwalifikacji SPO.04. odbywa się pod koniec klasy drugiej.

Kwalifikacje :

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej

 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych

    PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

    • Żłobki
    • Przedszkola
    • Kluby dziecięce
    • Domy małego dziecka
    • Dziecięce oddziały szpitalne, hospicja
    • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
    • Policyjne izby dziecka
    • W charakterze au-pair w krajach UE
    • Interwencyjne placówki opiekuńcze
    • Rodzinne domy dziecka
    • Pogotowia opiekuńcze
    • Domy dziecka
    • Sanatoria

    PLAN NAUCZANIA:

    Przedmioty teoretyczne zawodowe:

    • Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej
    • Język obcy zawodowy
    • Podstawy psychologii, etyki i komunikacji interpersonalnej
    • Podstawy anatomii i fizjologii dziecka
    • Zdrowie publiczne
    • Pierwsza pomoc
    • Wychowanie dziecka
    • Język migowy
    • Pielęgnacja dziecka zdrowego
    • Pielęgnacja dziecka chorego i z niepełnosprawnością

    Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

    • Pracownia wychowania dziecka
    • Pracownia pielęgnacji dziecka
    • Pracownia literatury dziecięcej
    • Wychowanie muzyczne
    • Wychowanie plastyczno-techniczne
    • PRAKTYKA ZAWODOWA (140 GODZIN – 4 TYGODNIE)
    Informator ogólny
    Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie    Wróć do spisu treści