Opiekunka dziecieca - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Opiekunka dziecięca (325905)


Organizacja kształcenia

NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY

Zajęcia odbywają się : soboty i niedziele. Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku ,  konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł opiekunki dziecięcej  z kwalifikacją SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka wpisanego do rejestru zawodów medycznych oraz europass w jezyku angielskim który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie .
Egzamin zawodowy kwalifikacji SPO.04. odbywa się pod koniec klasy drugiej.

Kwalifikacje :

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej

 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych


    Perspektywy zatrudnienia

    • Żłobki

    • Przedszkola

    • Domy małego dziecka

    • Dziecięce oddziały szpitalne

    • Placówki opiekuńczo-wychowawcze

    • W charakterze au-pair w krajach UE

    • Interwencyjne placówki opiekuńcze

    • Rodzinne domy dziecka

    • Pogotowia opiekuńcze

    • Domy dziecka

    • Sanatoria


    NOWE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA PO WEJŚCIU W ŻYCIE "USTAWY ŻŁOBKOWEJ"
    OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB W KLUBIE DZIECIĘCYM
    DZIENNY OPIEKUN


    PLAN NAUCZANIA

    Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

    • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

    • Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia

    • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

    • Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem

    • Język migowy

    • Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka


    Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

    Pielęgnacja i wychowanie dziecka
    Opieka nad dzieckiem
    Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
    Praktyka zawodowa(4 tyg):
        - Oddziały szpitalne dziecięce,
         -Przedszkola z oddziałami integracyjnymi    Informator  CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

    Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie    Wróć do spisu treści