AKTUALNOŚCI - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści
AKTUALNOŚCIWYSOKIE WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W

ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Dyrektor Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w
Krotoszynie z ogromną dumą i satysfakcją informuję, że 100% Absolwentów
naszej Szkoły w zawodach: TECHNIK MASAŻYSTA, OPIEKUN MEDYCZNY
w sesji letniej 2021 uzyskało bardzo wysokie wyniki egzaminów zawodowych
w części pisemnej i praktycznej ze średnią wyników 90%.
Jednocześnie niezmiernie pragnę podziękować całej kadrze
pedagogicznej Szkoły za profesjonalne przygotowanie do zajęć oraz
egzaminów zawodowych pomimo panującej pandemii. Dziękuje za trud
włożony w pracę dydaktyczno-wychowawczą, bez niego bowiem nie
moglibyśmy cieszyć się dzisiejszym sukcesem.
90 % !

Naszym Absolwentom zawodów: TECHNIK MASAŻYSTA, OPIEKUN
MEDYCZNY również gratuluję tak wysokich wyników egzaminów zawodowych
w roku szkolnym 2020/2021 oraz życzę pomyślności i sukcesów w życiu
osobistym i zawodowym.


Szanowni Państwo.
Dyrektor Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie uprzejmie informuję, że są jeszcze wolne miejsca na kierunku TECHNIK MASAŻYSTA, OPIEKUN MEDYCZNY w roku szkolnym 2021/2022.
TECHNIK MASAŻYSTA (zawód szczególnie polecany dla nauczycieli , specjalistów odnowy biologicznej, techników usług kosmetycznych, rehabilitantów, trenerów fitness, pielęgniarek i położnych.
Technik masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają osoby zdrowe, wykonując masaż klasyczny, kosmetyczny, sportowy, masaż Shantala, masaż kobiet w ciąży i połogu, masaż w środowisku wodnym, drenaż limfatyczny i inne).

- OPIEKUN MEDYCZNY (prowadzony zgodnie z nową podstawą programową 2021, kwalifikacja MED. 14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej dająca szersze uprawnienia np. pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej i innych materiałów do badań laboratoryjnych, metoda Hoppe, gimnastyka oddechowa);
PIERWSZE ZAJĘCIA JUŻ 18 WRZEŚNIA (SOBOTA) 2021 ROKU W NASZEJ PRACOWNI !
WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH, PROFESJONALNE PRACOWNIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH !

Jesteśmy szkołą z wieloletnią tradycją i ogromnym doświadczeniem.
DO 10 WRZEŚNIA 2021 ROKU PROMOCJA 50% OPŁATY WPISOWEJ .

POLICEALNA SZKOŁA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
W KROTOSZYNIE ZAPRASZA NA NABÓR W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

SEMESTR LETNI LUTY 2021

INTERESUJĄ CIĘ TEMATY ZWIĄZANE Z MEDYCYNĄ I CHCESZ PRACOWAĆ Z LUDŹMI?
CHCIAŁBYŚ ZAJĄĆ SIĘ TYM W PEŁNI PROFESJONALNIE?
PROWADZIMY SPECJALNE KIERUNKI, KTÓRE POMOGĄ CI ROZWINĄĆ SKRZYDŁA W TEJ BRANŻY:
 opiekun medyczny z pierwszą pomocą przedmedyczna (10 miesięcy)
 opiekun medyczny KKZ –ukończona szkoła podstawowa, gimnazjum,
zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła średnia. (10 miesięcy)
 opiekun medyczny dla absolwentów kierunków: asystent osoby
niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy
społecznej, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca z możliwością
przepisania ocen z przedmiotów edukacyjnych i praktyki zawodowej
(10 miesięcy)
 technik masażysta z SPA & Wellness (20 miesięcy)
W NASZEJ SZKOLE ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ NIE TYLKO TEORETYCZNĄ, ALE CO BARDZO
WAŻNE W DZISIEJSZYCH CZASACH WIEDZĘ PRAKTYCZNĄ POD OKIEM
WYKWALIFIKOWANEJ KADRY, KTÓRA POMOŻE CI W ZDOBYCIU ZAWODU POŻĄDANEGO
OBECNIE NA RYNKU PRACY !


Szanowni Państwo.
Dyrektor Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie uprzejmie informuję,
że są jeszcze wolne miejsca na kierunku OPIEKUN MEDYCZNY.
Jest to jeden z bardziej popularnych kierunków - zapotrzebowanie na Opiekunów
wzrasta z dnia na dzień zarówno na rynku polskim jak i Unii Europejskiej.
Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym dwa razy w miesiącu.
Nauka trwa tylko JEDEN ROK!
Gwarantujemy nabycie wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej pod okiem wykwalifikowanej kadry!
Zawód medyczny szczególnie polecany dla absolwentów zawodów społecznych: asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, opiekunki dziecięcej z możliwością przepisania ocen z przedmiotów edukacyjnych i praktyki zawodowej.

Serdecznie zapraszamy!
Zajęcia odbywają w formie zdalnej poprzez platformę Microsoft Teams do momentu przejścia powiatu krotoszyńskiego w strefę żółtą, gdzie zajęcia będą się odbywały stacjonarnie w siedzibie Szkoły w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 11.

Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE w Poznaniu, posiada profesjonalne pracownie zawodowe, zapewnia praktyki zawodowe w w/w zawodach.
Stuprocentowa zdawalność egzaminów zawodowych!


Szanowni Słuchacze

Dyrektor Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych
w Krotoszynie, uprzejmie informuję, że w związku z decyzją Prezesa
Rady Ministrów, który wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa
obowiązujące w strefie czerwonej od 17 października 2020 r.
prowadzone będzie nauczanie zdalne do momentu przejścia
powiatu w strefę żółtą.Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie prowadzi rekrutację online.
Nabór do Szkoły prowadzony jest przez cały rok.
Dołącz do elitarnego grona naszych Słuchaczy już dziś !    
Bez ograniczeń wiekowych!
Zapisz się już teraz do najlepszej Szkoły.
UROCZYSTE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
UROCZYSTE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
W ZAWODACH TECHNIK MASAŻYSTA I OPIEKUN MEDYCZNY

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W sobotę 26 czerwca 2021r. odbyło się uroczyste wręczenie świadectw Absolwentom
Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie w zawodach technik
masażysta i opiekun medyczny. Ceremonię uroczystości otworzyła Dyrektor Szkoły – mgr
Wanda Kruszczyńska, która przywitała gości, grono pedagogiczne i po raz ostatni słuchaczy
Szkoły. Miło nam było gościć wicestarostę krotoszyńskiego - Pana Pawła Radojewskiego.
Pożegnanie Absolwentów rozpoczęły przemówienia przedstawicieli obu kierunków, którzy w
sposób serdeczny podziękowali swoim opiekunom i wykładowcom za ich wiedzę i
zaangażowanie w przygotowanie do zewnętrznych egzaminów zawodowych. Następnie głos
zabrała pani mgr Wanda Kruszczyńska – Dyrektor Szkoły oraz zaproszeni goście. W swojej
przemowie do Absolwentów Szkoły, pani Dyrektor nadmieniła, że dzięki wysoko
wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i bardzo dobremu wyposażeniu pracowni w/w
kierunków Szkoła osiąga wysokie wyniki zdawalności zewnętrznych egzaminów zawodowych
organizowanych przez OKE w Poznaniu, w związku z czym zachęciła tegorocznych
Absolwentów do dalszej edukacji na Wydziale Pielęgniarstwa PWSZ im. Hipolita Cegielskiego
w Gnieźnie, filia w Krotoszynie. Pod koniec przemowy zwróciła się do Absolwentów
następującymi słowami: Pamiętajcie, aby wdrażać w swojej pracy zawodowej piękne słowa
Stanisława Wyspiańskiego ,,idziesz przez świat i światu nadajesz kształt przez swoje czyny”.
W następnej kolejności, Absolwenci z rąk Pani Dyrektor i Opiekunów roku, mgr Moniki
Domagały i mgr Bernadety Paterek, otrzymali wyczekiwane świadectwa ukończenia Szkoły
oraz nagrody za wysokie wyniki w nauce i wzorowe pełnienie praktyk zawodowych oraz
przystąpili do podniosłego „Ślubowania Absolwentów”. Na zakończenie uroczystości głos
zabrał Pan Paweł Radojewski – wicestarosta krotoszyński, który pogratulował Absolwentom
znakomitych wyników w nauce i życzył im wielu sukcesów na niwie zawodowej.
Wróć do spisu treści