Rekrutacja - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Kierunki

Roczne :

Dwuletnie:

Dwa zjazdy w miesiącu:

OPIEKUN MEDYCZNY
ASYSTENT OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
TECHNIK OPTYK
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Zjazdy co weekend:


X

TECHNIK MASAŻYSTA
TECHNIK ORTOPEDA
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
ORTOPTYSTKA

Praktyki zawodowe :

zapewnia szkoła (w miejscu zamieszkania słuchacza lub na terenie Krotoszyna)

Opłaty :

Czesne,wpisowe / Nr konta :
PKO BP 27 1020 2267 0000 4402 0051 4216
W tytule przelewu proszę umieścić : nazwę kierunku, imię i nazwisko

Zapraszamy do

sekretariatu z

następującymi

dokumentami:

  • Podanie - PDF   (do pobrania)

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura nie jest konieczna).
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (aktualne badania lekarskie).
  • trzy zdjęcia.
  • Dowód wpłaty wpisowego lub czesnego za miesiąc wrzesień.
  • Uwaga! - decyduje kolejność zgłoszeń!!
  • Przyjęcia do Szkół odbywają się bez egzaminów wstępnych
  • Podpisanie umowy o naukę jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły na

    wybrany kierunek nauki

Zapisy online
Wróć do spisu treści