Rekrutacja - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści
Kierunki
Roczne :
Półtoraroczne:
Dwuletnie:
Dwa zjazdy w miesiącu:


 • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 • OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA


x
 • OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 • OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
 • TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
 • TECHNIK OPTYK
 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA
 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
Zjazdy co weekend:
X
 • OPIEKUN MEDYCZNY
 • TECHNIK MASAŻYSTA
 • TECHNIK ORTOPEDA
 • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
 • ORTOPTYSTKA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:


 • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ*
 • OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA*

*wymagane wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • TECHNIK OPTYK
 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
 • TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ
 • OSÓB I MIENIA
 • OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
 • OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA
Praktyki zawodowe :
zapewnia szkoła (w miejscu zamieszkania słuchacza lub na terenie Krotoszyna)
Opłaty :
Czesne,wpisowe / Nr konta :
PKO BP 27 1020 2267 0000 4402 0051 4216
W tytule przelewu proszę umieścić : nazwę kierunku, imię i nazwisko
Zapraszamy do
sekretariatu z

następującymi

dokumentami:
 • podanie do PSPSS z kwestionariuszem osobowym i klauzulą informacyjną (PDF do pobrania)
 • podanie do PSPSS KKZ (PDF do pobrania)
 • podanie do PSOZ z kwestionariuszem osobowym i klauzulą informacyjną (PDF do pobrania)
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana)/ oryginał świadectwa ukończenia szkoły potwierdzające posiadane wykształcenie (KKZ)
 • dowód osobisty do wglądu
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie
 • UWAGA-DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
Wróć do spisu treści