Technik ortopeda - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Technik ortopeda (321403)

Organizacja kształcenia

NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym:piątki, soboty i niedziele, organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku , konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł technik ortopeda  z kwalifikacją MED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych oraz europass w jezyku angielskim który stwarza możliwość  pracy i nauki w Europie.
Egzamin zawodowy kwalifikacji MED.11. odbywa się pod koniec klasy drugiej.


Kwalifikacje :

MED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ortopeda jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych:


  • oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  • opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i zaopatrzenia w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza, specjalisty fizjoterapii oraz potrzebami pacjenta
  • dobierania i stosowania procesu technologicznego do wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych oraz kierowania tym procesem
  • dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych;
  • podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta


     Perspektywy zatrudnienia

     • Oddziały Chirurgiczne z pododdziałami ortopedycznymi,

     • Przychodnie Chirurgiczne,

     • Przychodnie Rehabilitacyjne,

     • Warsztaty Ortopedyczne znajdujące się na terenie szpitala,

     • Zakłady  Produkcyjne produkujące części i elementy na potrzeby warsztatów ortopedycznych, w których odbywa się montaż i dopasowywanie protez,

     • Własna działaność gospodarcza.


     Zawód poszukiwany w Polsce jak i za granicą.

     PLAN NAUCZANIA

     kształcenie zawodowe teoretyczne

     • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

     • Język obcy zawodowy  w ortopedii

     • Podstawy psychologii

     • Język migowy

     • Zarys anatomii, fizjologii i patologii

     • Biomechanika ortopedyczna

     • Technologia obróbki materiałów

     • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

     • Zarys kinezyterapii


     kształcenie zawodowe praktyczne


     Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych       
     Technika ortopedyczna
     Praktyki zawodowe:
         - w Oddziałach Chirurgicznych z pododdziałem ortopedii
         -w Poradniach Chirurgicznych     Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

     Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
     Wróć do spisu treści