Opiekunka srodowiskowa - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Opiekunka środowiskowa (341204)

Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Informator ogólnyOrganizacja kształcenia

NAUKA TRWA 1 ROK, 2 SEMESTRY

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu).Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku , konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych,tytuł opiekunki środowiskowej z kwalifikacją SPO.05.  oraz europass w języku angielskim,który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie. Egzamin zawodowy kwalifikacji SPO.05.odbywa się pod koniec drugiego semestru.


Kwalifikacje :

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekunka środowiskowa jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych:


 • organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej

 • sprawowania opieki nad osobą podopieczną w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej
 • pomagania osobie podopiecznej w czynnościach dnia codziennego;
 • motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • placówki dziennej i całodobowej opieki nad osobą zależną
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • domy pomocy społecznej
 • środowisko zamieszkania podopiecznego

PLAN NAUCZANIA:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Podstawy przedsiębiorczości (dotyczy słuchaczy, którzy na wcześniejszym
 • etapie edukacyjnym nie realizowali tych zajęć)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy komunikacji społecznej i pracy socjalnej
 • Elementy języka migowego
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Organizacja opieki środowiskowej
 • Język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia umiejętności opiekuńczych i pielęgnacyjnych
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • PRAKTYKI ZAWODOWE (140 GODZIN- 4 TYGODNIE)
Wróć do spisu treści