Technik uslug kosmetycznych - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Technik usług kosmetycznych (514207)

Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Informator ogólny


Organizacja kształcenia

NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu).Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku ,koniecznosci posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ,tytuł technik usług kosmetycznych z kwalifikacji FRK.04. oraz europass w języku angielskim,który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie.


Kwalifikacja :


FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych:

 • przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej

 • wykonywania zabiegów pielęgnacji i upiększających
 • udzielania porad kosmetycznych
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego


    Podczas kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych  organizujemy bezpłatne szkolenia i pokazy renomowanych firm kosmetycznych z możliwością uzyskania certyfikatów.

    Dysponujemy pracownią bogato wyposażoną w nowoczesny sprzęt.


    PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA :

    • Prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki
    • Salony i gabinety kosmetyczne,
    • Gabinety odnowy biologicznej,
    • Salony SPA,
    • Fitness kluby,
    • Ośrodki medycyny estetycznej,
    • Nowoczesne firmy kosmetyczne.

    Zawód poszukiwany w Polsce i za granicą.

    PLAN NAUCZANIA:

    Przedmioty w kształceniu teoretycznym zawodowym:

    • Podstawy przedsiębiorczości (dotyczy słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tych zajęć)
    • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym
    • Podstawy anatomii i fizjologii
    • Podstawy dermatologii
    • Kosmetyka
    • Preparatyka kosmetyczna
    • Podstawy fizykoterapii
    • Podstawy zdrowego żywienia
    • Język obcy zawodowy
    • Komunikacja społeczna i podstawy marketingu
    • Informatyka w kosmetyce

    Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

    • Pracownia makijażu i stylizacji
    • Pracownia masażu kosmetycznego
    • Pracownia kosmetyki twarzy
    • Pracownia kosmetyki ciała
    • Pracownia kosmetyki dłoni i stóp
    • Pracownia fizykoterapii
    • Pierwsza pomoc przedmedyczna
    • PRAKTYKA ZAWODOWA KL. I (70 GODZIN – 2 TYGODNIE)
    • PRAKTYKA ZAWODOWA KL. II (70 GODZIN – 2 TYGODNIE)
    Wróć do spisu treści