Technik masazysta - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Technik masażysta (325402)

Z  SPA & WELLNESS


Organizacja kształcenia


NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY


Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym:piątki, soboty i niedziele, organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku , konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł technik masażysta  z kwalifikacją MED.10.Świadczenie usług w zakresie masażu oraz europass w języku angielskim, który stwarza możliwość  pracy i nauki w Europie. Egzamin zawodowy kwalifikacji MED.10. odbywa się pod koniec klasy drugiej.Nasza Szkoła decyzją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej otrzymała upoważnienie do organizowania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK MASAŻYSTA.
Absolwenci naszej Szkoły  mają więc możliwość uzyskania
dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w warunkach które doskonale znają.


Kwalifikacje :

MED.10.Świadczenie usług w zakresie masażu


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik masażysta jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu:


 • wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej
 • wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych
 • wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • Przychodnie, Szpitale, Kliniki,
 • Zakłady Rehabilitacyjne, Uzdrowiska,
 • Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Zakłady Opiekuńczo- Lecznicze,
 • Kluby Sportowe,
 • Gabinety Odnowy Biologicznej, Gabinety Kosmetyczne,
 • Własny Gabinet Masażu.

Zawód poszukiwany w Polsce jak i za granicą.

PLAN NAUCZANIA:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Podstawy przedsiębiorczości (dotyczy słuchaczy, którzy na wcześniejszym
 • etapie edukacyjnym nie realizowali tych zajęć)
 • Anatomia i fizjologia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy
 • Elementy psychologii i komunikacji interpersonalnej
 • Podstawy fizjoterapii
 • Teoria masażu
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Zdrowie publiczne

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia masażu
 • Anatomia topograficzna
 • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • Technologia informatyczna w zawodzie
 • PRAKTYKA ZAWODOWA KLASA I (105 GODZIN – 3 TYGODNIE)
 • PRAKTYKA ZAWODOWA KLASA II (105 GODZIN – 3 TYGODNIE)

Zawód szczególnie polecany jest dla nauczycieli wychowania fizycznego,
specjalistów odnowy biologicznej, techników usług kosmetycznych,
rehabilitantów, trenerów fitness, pielęgniarek i położnych.informator cześć szczegółowa- w załączeniu


Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Wróć do spisu treści