Opiekun medyczny - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści
OPIEKUN MEDYCZNY Z PIERWSZĄ POMOCĄ PRZEDMEDYCZNĄ
Jeżeli lubisz nieść pomoc innym opiekować się słabszymi, chorymi i niesamodzielnymi ... to zawód dla Ciebie.


Opis zawodu:
Zawód opiekuna medycznego jest stosunkowo nowym zawodem, ponieważ powstał w 2007 roku w odpowiedzi na braki pielęgniarzy i pielęgniarek. Od tamtego czasu zapotrzebowanie na opiekunów medycznych stale rośnie i to nie tylko w Polsce. To jeden z tych zawodów, który zyskuje na popularności w innych krajach europejskich. Zakres obowiązków opiekuna medycznego polega przede wszystkim na zapewnieniu należytej opieki potrzebującym. W główniej mierze czynności z zakresu opieki mają zapewnić podopiecznemu komfort, wygodę, bezpieczeństwo i swobodę podczas wykonywania codziennych zadań oraz podstawowej aktywności życiowej. Opiekunowie medyczni mogą także rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze chorego oraz podejmować kompleksową współpracę z personelem medycznym podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych czy rehabilitacyjnych..

Od 01 września 2021 roku zakres kompetencji i uprawnień opiekuna
medycznego został poszerzony.Organizacja kształcenia

NAUKA TRWA 1,5 ROKU, 3 SEMESTRY
Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym: w piątki, w soboty i niedziele (zjazdy co tydzień) Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku , konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu zawodowego ,tytuł opiekuna medycznego z kwalifikacją MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej,  oraz Europass w języku  angielskim ,który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie, wpisanego do rejestru zawodów medycznych. Egzamin zawodowy kwalifikacji MED.14. odbywa się pod koniec trzeciego semestru.

Nasza Szkoła decyzją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
otrzymała upoważnienie do organizowania egzaminu zawodowego
w zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY.

Absolwenci naszej Szkoły  mają więc możliwość uzyskania
dyplomu zawodowego w warunkach, które doskonale znają.

Kwalifikacje:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny jest  przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych  i
psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu
zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i
niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym
wieku
 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - Metoda Hoppe,
 • wykonywania wybranych czynności medycznych- w podmiotach
 • leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, oraz w środowisku domowym

Szkoła dysponuje własną pracownią do zabiegów pielęgnacyjnych oraz
czynności opiekuńczych, pracownią anatomiczną, pracownią pierwszej
pomocy medycznej wyposażone w profesjonalny sprzęt między innymi taki
jak :
 • fantomy osoby dorosłej do pielęgnacji chorego,
 • fantom pielęgnacyjny geriatryczny,
 • łóżka ortopedyczne,
 • zestaw do profilaktyki odleżynowej,
 • fantomy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 • AED automatyczny defibrylator zewnętrzny,
 • podnośniki pacjenta,
 • wózek inwalidzki,
 • zestaw sprzętu do nauki gimnastyki oddechowej,
 • sprzęt do nauki podawania leków,
 • trenażery do naukl,
 • inny sprzęt.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze,
 • Odziały szpitalne,
 • Domy Pomocy Społecznej,
 • Niepubliczne Zespoły Opieki Zdrowotnej,
 • Środowiskowe Domy Samopomocy,
 • Hospicja,
 • Fundacje i Stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 • Laboratoria,
 • Własna działalność gospodarcza.

PLAN NAUCZANIA:

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 • Podstawy przedsiębiorczości (dotyczy słuchaczy, którzy na wcześniejszym
 • etapie edukacyjnym nie realizowali tych zajęć)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zdrowie publiczne
 • Anatomia i fizjopatologia
 • Opieka pielęgnacyjna nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Opieka medyczna nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy
 • Elementy psychologii i socjologii

Kształcenie zawodowe praktyczne:

 • Pracownia zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych
 • Pracownia zabiegów medycznych
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Aktywizacja ruchowa osób chorych i niesamodzielnych
 • Technologie informacyjne
 • PRAKTYKA ZAWODOWA (6 TYGODNI-210 GODZIN)
Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

informator cześć szczegółowa- w załączeniu
Wróć do spisu treści