Technik optyk - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

UWAGA ! zawód technika optyka powraca z kształceniem w szkole policealnej
( 2lata , 4 semestry lub uzupełnienie KKZ)

Zgodnie z podpisaną nowelizacją w dniu 08.08.2014r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.Organizacja kształcenia

 • zajęcia odbywają się w trybie zaocznym : soboty i niedziele (2 razy w miesiącu).
 • do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna)
 • bez ograniczeń wiekowych.

Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie kwalifikacji :

 • MEP.02. Montaż i naprawa elementów i ukladów optycznych (2 semsestry nauki)
 • MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (2 semestry nauki)

Po pozytywnym zdaniu kwalifikacji, absolwenci Szkoły otrzymują dyplom technika optyka i europass w języku angielskim wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik optyk jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji
MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych:
 • przygotowywania materiałów i elementów optycznych do montażu,
 • montowania i demontowania elementów, układów i przyrządów optycznych, naprawiania i justowania elementów, układów i przyrządów optycznych            i w zakresie kwalifikacji
MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych:
 • wykonywania pomiarów w optyce okularowej, udzielania informacji w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi, wykonywania i naprawy pomocy wzrokowych

Praca czeka na Ciebie w:
 • Gabinetach Optometrystyczno- Kontaktologicznych,
 • Pracowniach lub Zakładach Optycznych,
 • Salonach Optycznych,
 • Pracowniach optometrysty,
 • Zakładach Optyczno-Naprawczych,
 • Sklepach lub hurtowniach zajmujących się dystrybucją urządzeń optyczno-
 • okulistycznych
 • Własna działalność gospodarcza

PLAN NAUCZANIA:
MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Podstawy przedsiębiorczości (dotyczy słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tych zajęć)
 • Technologia z materiałoznawstwem
 • Optyka i przyrządy optyczne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy optyki
 • Język obcy zawodowy
 • Elementy psychologii i komunikacji interpersonalnej

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia rysunku technicznego
 • Pracownia pomiarów optycznych i elektromechanicznych
 • Pracownia montażu i naprawy elementów i urządzeń optycznych
 • Wykonywanie układów i przyrządów optycznych
 • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia

MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Podstawy przedsiębiorczości (dotyczy słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tych zajęć)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy optyki
 • Anatomia, fizjologia i patologia oka
 • Rozróżnianie wad wzroku i sposobów ich korekcji
 • Technologia wytwarzania pomocy wzrokowych
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Język obcy w optyce

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia refrakcji
 • Pracownia wytwarzania i naprawy pomocy wzrokowych
 • Wykonywanie pomiarów optycznych
 • Dopasowywanie pomocy wzrokowych
 • Wykonywanie pomocy wzrokowych
 • Naprawianie pomocy wzrokowych
 • PRAKTYKA ZAWODOWA (280 GODZIN – 8 TYGODNI)Informator ogólny


Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Wróć do spisu treści