sukces - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści
W ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH JESTEŚMY NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ !!!

Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie
w tym roku szkolnym po raz kolejny uzyskała
bardzo dobre wyniki w zdawalności egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodach:

- Opiekun medyczny (szkoła)
100% zdawalności, w tym 46% słuchaczy uzyskało 100%
z egzaminu praktycznego, a pozostali słuchacze uzyskali
niemniej niż 95%.

- Opiekun medyczny (KKZ)
100% zdawalności, w tym wszyscy słuchacze uzyskali wyniki
ponad 94%.

- Technik masażysta
98 % słuchaczy zdało egzamin praktyczny, w tym wszystkie
osoby uzyskały wyniki w przedziale 84% -92%.


Wróć do spisu treści