PROMOCJE - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści


Promocja na kierunkach medycznych i społecznych
do 31 sierpnia 2021r.

50% wpisowego
50% opłaty czesnego dla osób bezrobotnych

REGULAMIN PROMOCJI POLICEALNEJ SZKOŁY PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH,
POLICEALNEJ SZKOŁY OCHRONY ZDROWIA
"ESKULAP" W KROTOSZYNIE

1. Wyżej wymienione promocje trwają do 31 sierpnia 2021r. zgodnie z podpisaną umową.

2. Słuchacze, którzy dokonali wpłaty czesnego za cały rok (2 semestry) z góry otrzymują 5% bonifikaty od kwoty czesnego ustalonej w umowie o kształcenie.


4. Promocje nie łączą się.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2021 r. do odwołania.
Wróć do spisu treści