PROMOCJE - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści


Promocja na kierunkach medycznych do 31 grudnia 2018r.

Opiekun medyczny
Technik masażysta
Terapeuta zajęciowy
Ortoptystka


Przy zapisach:

do 15.07.2018r. – 0 zł opłaty czesnego
za każdy miesiąc nauki do grudnia 2018r.
od 16.07.2018r. do 31.07.2018r. 50% opłaty czesnego
za każdy miesiąc nauki do grudnia 2018r.
od 01.08.2018r. do 31.08.2018r. 80% opłaty czesnego
za każdy miesiąc nauki do grudnia 2018r.
od 01.09.2018r. 100% opłaty czesnego za każdy miesiąc nauki.


REGULAMIN PROMOCJI POLICEALNEJ SZKOŁY PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH,
POLICEALNEJ SZKOŁY OCHRONY ZDROWIA
"ESKULAP" W KROTOSZYNIE

1. Wyżej wymienione promocje trwają do 31 grudnia 2018r. zgodnie z podpisaną umową.

2. Słuchacze, którzy dokonali wpłaty czesnego za cały rok (2 semestry) z góry otrzymują 5% bonifikaty od kwoty czesnego ustalonej w umowie o kształcenie.4. Promocje nie łączą się.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2018 r. do odwołania.
Wróć do spisu treści