Aktualnosci - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści
AKTUALNOŚCI

01.09.16
Dyrektor Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie uprzejmie informuje, że dnia 17 września 2016 roku o godzinie  8:00 odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego oraz rozpoczynają się zajęcia dla wszystkich kierunków.

10.10.16
Uwaga ! Studenci studiów podyplomowych- oligofrenopedagogika
Dnia 22.10.2016 o godz. 8:00  w sali nr 26 odbędą się pierwsze zajęcia.
Zajęcia w dniach 22/23.10.2016 odbywać się będą od godz.8:00-15:25.

24.11.16
Uwaga Absolwenci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego ! Informujemy, że dnia 25 listopada 2016 r. o godz. 9.30 w Sekretariacie Szkoły można odbierać świadectwa kwalifikacji w zawodzie opiekun medyczny.

UROCZYSTE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
UROCZYSTE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
W ZAWODACH TECHNIK MASAŻYSTA I OPIEKUN MEDYCZNY

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W sobotę 26 czerwca 2021r. odbyło się uroczyste wręczenie świadectw Absolwentom
Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie w zawodach technik
masażysta i opiekun medyczny. Ceremonię uroczystości otworzyła Dyrektor Szkoły – mgr
Wanda Kruszczyńska, która przywitała gości, grono pedagogiczne i po raz ostatni słuchaczy
Szkoły. Miło nam było gościć wicestarostę krotoszyńskiego - Pana Pawła Radojewskiego.
Pożegnanie Absolwentów rozpoczęły przemówienia przedstawicieli obu kierunków, którzy w
sposób serdeczny podziękowali swoim opiekunom i wykładowcom za ich wiedzę i
zaangażowanie w przygotowanie do zewnętrznych egzaminów zawodowych. Następnie głos
zabrała pani mgr Wanda Kruszczyńska – Dyrektor Szkoły oraz zaproszeni goście. W swojej
przemowie do Absolwentów Szkoły, pani Dyrektor nadmieniła, że dzięki wysoko
wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i bardzo dobremu wyposażeniu pracowni w/w
kierunków Szkoła osiąga wysokie wyniki zdawalności zewnętrznych egzaminów zawodowych
organizowanych przez OKE w Poznaniu, w związku z czym zachęciła tegorocznych
Absolwentów do dalszej edukacji na Wydziale Pielęgniarstwa PWSZ im. Hipolita Cegielskiego
w Gnieźnie, filia w Krotoszynie. Pod koniec przemowy zwróciła się do Absolwentów
następującymi słowami: Pamiętajcie, aby wdrażać w swojej pracy zawodowej piękne słowa
Stanisława Wyspiańskiego ,,idziesz przez świat i światu nadajesz kształt przez swoje czyny”.
W następnej kolejności, Absolwenci z rąk Pani Dyrektor i Opiekunów roku, mgr Moniki
Domagały i mgr Bernadety Paterek, otrzymali wyczekiwane świadectwa ukończenia Szkoły
oraz nagrody za wysokie wyniki w nauce i wzorowe pełnienie praktyk zawodowych oraz
przystąpili do podniosłego „Ślubowania Absolwentów”. Na zakończenie uroczystości głos
zabrał Pan Paweł Radojewski – wicestarosta krotoszyński, który pogratulował Absolwentom
znakomitych wyników w nauce i życzył im wielu sukcesów na niwie zawodowej.
Wróć do spisu treści