10lecie - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Jubileusz 10-lecia Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie (2006-2016)
 
Zjazd Absolwentów
8 października 2016r.
 
Zgłoszenia do 10 września 2016r.
w Sekretariacie Szkoły
tel. 668129574, 882061564
 
Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 11 istnieje od 1 września 2006 roku. Prowadzi naukę dla dorosłych systemem stacjonarnym i zaocznym  w zawodach: technik masażysta , opiekun medyczny, technik optyk, technik ortopeda,  asystent osoby niepełnosprawnej, technik usług kosmetycznych, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej oraz technik ochrony fizycznej osób i mienia. W roku 2014 powstała również Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia „Eskulap” dla młodzieży, która kształci w zawodach ortoptystka, terapeuta zajęciowy. Kadra placówki to nie tylko nauczyciele, ale również praktycy, którzy przekazują słuchaczom niezwykle istotne umiejętności przydatne w zawodach medycznych. Dzięki temu absolwenci opuszczający mury szkoły posiadają nie tylko gruntowną wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które wykorzystują w opiece nad chorymi. – W pracy, gdzie dbamy o ludzkie zdrowie i życie nie możemy mówić o błędach. Nie ma tutaj miejsca na pomyłki lub niedouczenie, ponieważ może to kosztować zdrowie, a nawet życie człowieka – wyjaśnia dyrektor szkoły Wanda Kruszczyńska, mgr pielęgniarstwa. Przygotowanie zawodowe na kierunkach medycznych jest zatem bardzo ważne. Kadra nauczycielska jest dobrana z niezwykłą starannością. Dyrektor placówki nieustannie inwestuje w specjalistyczny sprzęt medyczny, który jest wykorzystywany do nauki zawodów. Obecnie szkoła posiada bogato wyposażoną pracownię masażu, pracownię opieki nad chorymi, pracownię językowo-multimedialną. Słuchacze mają dostęp do wysokiej klasy sprzętu, na którym mogą ćwiczyć swoje umiejętności. Wszyscy słuchacze szkoły zdają z powodzeniem zewnętrzny egzamin zawodowy przeprowadzany przez OKE w Poznaniu, natomiast absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Potwierdzają to ubiegłoroczne wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik masażysta, opiekun medyczny – 100% absolwentów zdało egzamin, jak również w ubiegłych latach. Ponadto Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE, dzięki czemu słuchacze mogą zdawać egzamin zawodowy w Krotoszynie. W ubiegłym roku szkolnym w szkole została przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu problemowa ewaluacja zewnętrzna, z której szkoła uzyskała wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
 
Przy szkole funkcjonuje Centrum Kształcenia i Doskonalenia „Eskulap” w Krotoszynie, które oprócz kierunków medycznych i społecznych oferuje także naukę języków obcych, kursy komputerowe oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe, które uprawniają do wykonywania danego zawodu (www.centrumeskulap.eu)
 
Od trzech lat istnieje również Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Eskulap” w Krotoszynie, które prowadzi kursy kwalifikacyjne: szkolenia nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kurs wychowawców i kierowników kolonii i obozów szkolnych, kurs języka migowego, szkolenie rad pedagogicznych oraz studia podyplomowe (www.centrumeskulap.eu)
 
W roku szkolnym 2015/2016, zostaliśmy Centrum Egzaminacyjnym Pearson Test of English General dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na poziomie B2, który jest jednym z egzaminów akredytowanych przez MEN oraz dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu znajomości języka angielskiego na wszystkich poziomach biegłości językowej (A1, A2, B1, B2, C1, C2).
 
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego,  CDN „Eskulap” w Krotoszynie w roku szkolnym 2015/2016 we współpracy z uczelniami wyższymi prowadzi studia podyplomowe w różnych specjalnościach tj. informatyka, oligofrenopedagogika, język angielski w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedia i inne. Informacje o kierunkach kształcenia w szkole i CDN „Eskulap”, osiągnięciach, rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej placówki http://www.policealnaszkola.eu/  lub pod numerami telefonu 668 129 574 / 882 061 564.
Wróć do spisu treści