Technik uslug kosmetycznych - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Technik usług kosmetycznych (514207)


Organizacja kształcenia


NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu).Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku ,koniecznosci posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ,tytuł technik usług kosmetycznych z kwalifikacji FRK.04. oraz europass w języku angielskim,który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie.


Kwalifikacja :


FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych:

 • przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej

 • wykonywania zabiegów pielęgnacji i upiększających
 • udzielania porad kosmetycznych
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego


    Podczas kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych  organizujemy bezpłatne szkolenia i pokazy renomowanych firm kosmetycznych z możliwością uzyskania certyfikatów.

    Dysponujemy pracownią bogato wyposażoną w nowoczesny sprzęt.


    Perspektywy zatrudnienia :

    • Prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki

    • Salony kosmetyczne,

    • Gabinety odnowy biologicznej,

    • Salony SPA,

    • Fitness kluby,

    • Ośrodki medycyny estetycznej,

    • Nowoczesne firmy kosmetyczne.


    Zawód poszukiwany w Polsce i za granicą.

    PLAN NAUCZANIA

    Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

    • Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

    • Język obcy w kosmetyce

    • Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

    • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

    • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała


    Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

    • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

    • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała


    Praktyka zawodowa( 2 tyg. w II sem. i 2 tyg. w IV sem):
         - w Gabinetach i Salonach Kosmetycznych,
          - w Gabinetach Odnowy Biologicznej.    Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie


    Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
    Wróć do spisu treści