Technik masazysta - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Technik masażysta (325402)

Z  SPA & WELLNESS


Organizacja kształcenia


NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY


Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym:piątki, soboty i niedziele, organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku , konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł technik masażysta  z kwalifikacją MED.10.Świadczenie usług w zakresie masażu oraz europass w języku angielskim, który stwarza możliwość  pracy i nauki w Europie.
Egzamin zawodowy kwalifikacji MED.10. odbywa się pod koniec klasy drugiej.Nasza Szkoła decyzją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej otrzymała upoważnienie do organizowania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK MASAŻYSTA.
Absolwenci naszej Szkoły  mają więc możliwość uzyskania
dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w warunkach które doskonale znają.


Kwalifikacje :

MED.10.Świadczenie usług w zakresie masażu


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik masażysta jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu:

 • wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej
 • wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych
 • wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne

Perspektywy zatrudnienia

 • Przychodnie,Szpitale, Kliniki,

 • Zakłady Rehabilitacyjne, Uzdrowiska,

 • Ośrodki Pomocy Społecznej,

 • Zakłady Opiekuńczo- Lecznicze,

 • Kluby Sportowe,

 • Gabinety Odnowy Biologicznej, Gabinety Kosmetyczne,

 • Własny Gabinet Masażu.Zawód poszukiwany w Polsce jak i za granicą.PLAN NAUCZANIA

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,

 • Podstawy działalnośći gospodarczej,    

 • Język obcy zawodowy,

 • Propedeutyka zdrowia,

 • Podstawy psychologii  pedagogiki i socjologii,

 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia,

 • Organizacja ochrony zdrowia,

 • Język migowy,

 • Technologia informatyczna,

 • Teoretyczne podstawy masażu,

 • Anatomia z fizjologią ,

 • Zarys fizjoterapii,

 • Wybrane zagadnienia klinicznePrzedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym • Pracownia masażu,

 • Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym,

 • Metodyka masażu sportowego,

 • Metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego

 • Organizacja i stosowanie masażu leczniczego

 • Praktyka zawodowa(w II sem.i IV sem  po 2 tyg ):


-w Oddziałach szpitalnych
-w Zakładzie Usprawniania Leczniczego


Zawód szczególnie polecany jest dla nauczycieli wychowania fizycznego,
specjalistów odnowy biologicznej, techników usług kosmetycznych,
rehabilitantów, trenerów fitness, pielęgniarek
i położnych.
Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Wróć do spisu treści