Technik optyk - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

UWAGA ! zawód technika optyka powraca z kształceniem w szkole policealnej
( 2lata , 4 semestry lub uzupełnienie KKZ)

Zgodnie z podpisaną nowelizacją w dniu 08.08.2014r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.Organizacja kształcenia

 • zajęcia odbywają się w trybie zaocznym : soboty i niedziele (2 razy w miesiącu).
 • do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna)
 • bez ograniczeń wiekowych.

Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie kwalifikacji :

 • MEP.02. Montaż i naprawa elementów i ukladów optycznych (2 semsestry nauki)
 • MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (2 semestry nauki)

Po pozytywnym zdaniu kwalifikacji, absolwenci Szkoły otrzymują dyplom technika optyka i europass w języku angielskim wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik optyk jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji
MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych:
 • przygotowywania materiałów i elementów optycznych do montażu,
 • montowania i demontowania elementów, układów i przyrządów optycznych, naprawiania i justowania elementów, układów i przyrządów optycznych            i w zakresie kwalifikacji
MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych:
 • wykonywania pomiarów w optyce okularowej, udzielania informacji w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi, wykonywania i naprawy pomocy wzrokowych

Praca czeka na Ciebie w:
 • Gabinetach Optometrystyczno- Kontaktologicznych,
 • Pracowniach Optycznych,
 • Salonach Optycznych,
 • Pracowniach optometrysty,
 • Zakładach Optyczno-Naprawczych,
 • Własna działalność gospodarcza


PLAN NAUCZANIA:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Optyka i przyrządy optyczne
 • Technologia pomocy wzrokowych
 • Anatomia,fizjologia i patologia oka
 • Działalność gospodarcza w optyce

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Rysunek techniczny
 • Pomoce wzrokowe
 • Pomiary i technologie optyczno-mechaniczne

Praktyka zawodowa(4tyg. 160godz.)Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Wróć do spisu treści