Asystent osoby niepelnosprawnej - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści
asystent osoby niepełnospranej

Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzieAsystent osoby niepełnosprawnej (341201)

Organizacja kształcenia

NAUKA TRWA 1 ROK, 2 SEMESTRY


Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu). Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku ,konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci Szkoły otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, tytuł technikalny asystent osoby niepełnosprawnej z kwalifikacją SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej oraz europass w języku angielskim,który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie. Egzamin zawodowy odbywa się pod koniec drugiego semestru.

Kwalifikacje :

SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej:
 • planowania, wraz z osobą niepełnosprawną lub jej rodziną, kompleksowego wsparcia
 • świadczenia opieki i wsparcia w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej
 • wsparcia osoby niepełnosprawnej w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej
 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji


Perspektywy zatrudnienia
 

 • Domy Pomocy Społecznej,

 • Dzienne Domy Pomocy Społecznej,

 • Środowiskowe Domy Samopomocy,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej,

 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,

 • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,

 • Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, Hospicja,Oddziały Szpitalne

 • Ośrodki Adaptacyjne,

 • Fundusze i Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.PLAN NAUCZANIA


Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii

 • Elementy anatomii i patologii człowieka

 • Język migowy

 • Opieka i pielęgnacja człowieka

 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej

 • Język obcy w pomocy społecznej


Kształcenie zawodowe praktyczne:

 • Umiejętności opiekuńcze

 • Terapia zajęciowa i aktywizacja

 • Praktyka zawodowa:

      -w środowisku zamieszkania osoby niepełnosprawnej
      -w placówkach pomocy społecznejWróć do spisu treści