O NAS - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

Przejdź do treści
Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie rozpoczęła swoją działalność 01.09.2006r.
 Otrzymała pozytywną opinię w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej  od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu dn.08.03.2006 r. Wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkoły publicznej  przez Starostę Krotoszyńskiego w dniu 27 marca 2006r.Szkoła jest policealną szkołą dla dorosłych kształcącą na podbudowie szkoły średniej.Szkoła kształci dorosłych systemem zaocznym i stacjonarnym w zawodach  :

1.  Asystent osoby niepełnosprawnej nr EKP-4321/3/06
2.  Opiekunka środowiskowa nr EKP -4321/3/06
3.  Opiekun medyczny nr EKP -4321/3/06
4.  Opiekun w domu pomocy społecznej nr EKP -4321/3/06
5.  Opiekun osoby starszej nr.EKP-4321/3/06
6.  Technik masażysta nr.EKP-4321/3/06
7.  Technik ortopeda nr. EKP-4321/3/06
8.  Opiekunka dziecięca nr.EKP-4321/3/06
9.  Technik usług kosmetycznych nr.EKP-4321/3/06
10. Technik ochrony fizycznej osób i mienia nr.EKP-4321/3/06

* Od 19 czerwca 2007r.Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.ZAKŁADY PRACY NASZYCH ABSOLWENTÓW  :

SPZOZ KROTOSZYN 
Szpital Powiatowy Spółka Z o.o.w Jarocinie 
ZZOZ w Ostrowie Wlkp
Pleszewskie Centrum Medyczne 
DPS BASZKÓW       
DPS KROŚNICE 
DPS ŻAKRZEW        
DPS Marszew         
Ośrodek Szkolno Wychowawczy 
Szkoły z oddziałami integracyjnymi 
Przedszkola z oddziałami integracyjnymi 

Wróć do spisu treści