PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści
Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie prowadzi rekrutację online.
Nabór do Szkoły prowadzony jest przez cały rok.
Dołącz do elitarnego grona naszych Słuchaczy już dziś !    
Bez ograniczeń wiekowych!
Zapisz się już teraz do najlepszej Szkoły.

Szanowni Słuchacze.

Zajęcia w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych
w Krotoszynie w związku z pandemią zostają zawieszone
do dnia 24.05.2020 r.(włącznie).
Realizacja procesu kształcenia w dalszym ciągu odbywać się będzie
zdalnie.

Wanda Kruszczyńska

Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie

Uwaga Słuchacze, zajęcia zawieszone do 26 kwietnia 2020 r.
Dyrektor Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w
Krotoszynie w związku z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020r  przedłuża
zawieszenie zajęć  dydaktycznych do  dnia  26 kwietnia 2020 r.(włącznie)
Realizacja procesu kształcenia w okresie od 25 marca do 26 kwietnia 2020 r.
odbywać się będzie w zmienionych warunkach organizacyjnych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
realizacji tych zadań o których mowa w/w rozporządzeniu w sprawie
szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID -19 (Dz.U. z 2020 r. poz.49)

Wanda Kruszczyńska
Dyrektor
Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych
w Krotoszynie


Uwaga Słuchacze

Dyrektor Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w
Krotoszynie w związku z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020r  przedłuża
zawieszenie zajęć dydaktycznych do  dnia  wiosennej przerwy świątecznej.
Realizacja procesu kształcenia w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.
odbywać się będzie w zmienionych warunkach organizacyjnych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
realizacji tych zadań o których mowa w/w rozporządzeniu w sprawie
szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID -19 (Dz.U. z 2020 r. poz.49)
Dyrektor PSPSS
Wanda Kruszczyńska


17.03.2020

Komunikat Dyrektora Policealnej Szkoły Pracowników Służb

Społecznych w Krotoszynie

w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządza się co następuje: W okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020 roku Sekretariat Szkoły będzie zamknięty
dla interesantów. W związku z powyższym wszystkie sprawy kierować prosimy drogą mailową

na adres: sekretariat@policealnaszkola.eu
lub telefonicznie: 882-061-564/668-129-574

W sprawach pilnych i wymagających natychmiastowego rozstrzygnięcia
prosimy o kontakt z mgr Wandą Kruszczyńską Dyrektorem Policealnej
Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie - 668-129-574
OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK "ESKULAP" W KROTOSZYNIE
Kwalifikacyjne kursy zawodowe

POLECAMY :
Wróć do spisu treści