PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

POLICEALNA SZKOŁA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
W KROTOSZYNIE ZAPRASZA NA NABÓR W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

SEMESTR LETNI LUTY 2021

INTERESUJĄ CIĘ TEMATY ZWIĄZANE Z MEDYCYNĄ I CHCESZ PRACOWAĆ Z LUDŹMI?
CHCIAŁBYŚ ZAJĄĆ SIĘ TYM W PEŁNI PROFESJONALNIE?
PROWADZIMY SPECJALNE KIERUNKI, KTÓRE POMOGĄ CI ROZWINĄĆ SKRZYDŁA W TEJ BRANŻY:
 opiekun medyczny z pierwszą pomocą przedmedyczna (10 miesięcy)
 opiekun medyczny KKZ –ukończona szkoła podstawowa, gimnazjum,
zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła średnia. (10 miesięcy)
 opiekun medyczny dla absolwentów kierunków: asystent osoby
niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy
społecznej, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca z możliwością
przepisania ocen z przedmiotów edukacyjnych i praktyki zawodowej
(10 miesięcy)
 technik masażysta z SPA & Wellness (20 miesięcy)
W NASZEJ SZKOLE ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ NIE TYLKO TEORETYCZNĄ, ALE CO BARDZO
WAŻNE W DZISIEJSZYCH CZASACH WIEDZĘ PRAKTYCZNĄ POD OKIEM
WYKWALIFIKOWANEJ KADRY, KTÓRA POMOŻE CI W ZDOBYCIU ZAWODU POŻĄDANEGO
OBECNIE NA RYNKU PRACY !


Szanowni Państwo.
Dyrektor Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie uprzejmie informuję,
że są jeszcze wolne miejsca na kierunku OPIEKUN MEDYCZNY.
Jest to jeden z bardziej popularnych kierunków - zapotrzebowanie na Opiekunów
wzrasta z dnia na dzień zarówno na rynku polskim jak i Unii Europejskiej.
Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym dwa razy w miesiącu.
Nauka trwa tylko JEDEN ROK!
Gwarantujemy nabycie wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej pod okiem wykwalifikowanej kadry!
Zawód medyczny szczególnie polecany dla absolwentów zawodów społecznych: asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, opiekunki dziecięcej z możliwością przepisania ocen z przedmiotów edukacyjnych i praktyki zawodowej.

Serdecznie zapraszamy!
Zajęcia odbywają w formie zdalnej poprzez platformę Microsoft Teams do momentu przejścia powiatu krotoszyńskiego w strefę żółtą, gdzie zajęcia będą się odbywały stacjonarnie w siedzibie Szkoły w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 11.

Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE w Poznaniu, posiada profesjonalne pracownie zawodowe, zapewnia praktyki zawodowe w w/w zawodach.
Stuprocentowa zdawalność egzaminów zawodowych!


Szanowni Słuchacze

Dyrektor Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych
w Krotoszynie, uprzejmie informuję, że w związku z decyzją Prezesa
Rady Ministrów, który wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa
obowiązujące w strefie czerwonej od 17 października 2020 r.
prowadzone będzie nauczanie zdalne do momentu przejścia
powiatu w strefę żółtą.Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie prowadzi rekrutację online.
Nabór do Szkoły prowadzony jest przez cały rok.
Dołącz do elitarnego grona naszych Słuchaczy już dziś !    
Bez ograniczeń wiekowych!
Zapisz się już teraz do najlepszej Szkoły.
Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na  kierunek OPIEKUN MEDYCZNY.

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś! Pozostały wolne miejsca, bądź szybki i dołącz do nas!

Jest to jeden z bardziej popularnych kierunków - zapotrzebowanie na Opiekunów wzrasta z dnia na dzień zarówno na rynku polskim jak i Unii Europejskiej.
Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym dwa razy w miesiącu.
Nauka trwa tylko JEDEN ROK!
Gwarantujemy nabycie wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej pod okiem wykwalifikowanej kadry!
Zawód medyczny szczególnie polecany dla absolwentów zawodów społecznych: asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, opiekunki dziecięcej z możliwością przepisania ocen z przedmiotów edukacyjnych i praktyki zawodowej.

Zapraszamy!

Zajęcia będą odbywać się
w pracowniach i salach wykładowych
w siedzibie Szkoły.

Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE w Poznaniu, posiada profesjonalne pracownie zawodowe, zapewnia praktyki zawodowe w w/w zawodach.
Stuprocentowa zdawalność egzaminów zawodowych!

Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych
w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 PROWADZI
REKRUTACJĘ NA KIERUNKI:

 technik masażysta z SPA & Wellness

 opiekun medyczny z pierwszą pomocą przedmedyczna

 terapeuta zajęciowy z arteterapią

 opiekun medyczny KKZ –ukończona szkoła podstawowa,
gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła średnia.
(10 miesięcy).

 asystent osoby niepełnosprawnej

 technik optyk
 Ortoptystka-diagnosta
 opiekun w domu pomocy społecznej
 opiekun osoby starszej


DO 31.08.2020r.

Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE w Poznaniu, posiada profesjonalne
pracownie zawodowe, zapewnia praktyki zawodowe w w/w zawodach.
Stuprocentowa zdawalność egzaminów zawodowych!
-------------------------------------------------------
INFORMACJE I ZAPISY:
Krotoszyn ul. Mickiewicza 11
Sekretariat(budynek G)
tel. 882 061 564
668 129 574

e-mail: sekretariat@policealnaszkola.eu
strona : www.policealnaszkola.eu

Uwaga Słuchacze, zajęcia zawieszone do 26 kwietnia 2020 r.
Dyrektor Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w
Krotoszynie w związku z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020r  przedłuża
zawieszenie zajęć  dydaktycznych do  dnia  26 kwietnia 2020 r.(włącznie)
Realizacja procesu kształcenia w okresie od 25 marca do 26 kwietnia 2020 r.
odbywać się będzie w zmienionych warunkach organizacyjnych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
realizacji tych zadań o których mowa w/w rozporządzeniu w sprawie
szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID -19 (Dz.U. z 2020 r. poz.49)

Wanda Kruszczyńska
Dyrektor
Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych
w Krotoszynie


Uwaga Słuchacze

Dyrektor Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w
Krotoszynie w związku z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020r  przedłuża
zawieszenie zajęć dydaktycznych do  dnia  wiosennej przerwy świątecznej.
Realizacja procesu kształcenia w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.
odbywać się będzie w zmienionych warunkach organizacyjnych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
realizacji tych zadań o których mowa w/w rozporządzeniu w sprawie
szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID -19 (Dz.U. z 2020 r. poz.49)
Dyrektor PSPSS
Wanda Kruszczyńska


17.03.2020

Komunikat Dyrektora Policealnej Szkoły Pracowników Służb

Społecznych w Krotoszynie

w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządza się co następuje: W okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020 roku Sekretariat Szkoły będzie zamknięty
dla interesantów. W związku z powyższym wszystkie sprawy kierować prosimy drogą mailową

na adres: sekretariat@policealnaszkola.eu
lub telefonicznie: 882-061-564/668-129-574

W sprawach pilnych i wymagających natychmiastowego rozstrzygnięcia
prosimy o kontakt z mgr Wandą Kruszczyńską Dyrektorem Policealnej
Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie - 668-129-574
OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK "ESKULAP" W KROTOSZYNIE
AKTUALNOŚCI
Wróć do spisu treści