PROMOCJE - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

Przejdź do treści

KIERUNKI MEDYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
DLA BEZROBOTNYCH I W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ
ZA DARMO!!!
O SZCZEGÓŁY PYTAJ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

REGULAMIN PROMOCJI POLICEALNYCH SZKÓŁ "ESKULAP" W KROTOSZYNIE


1. Słuchacze, którzy dokonali wpłaty czesnego za cały rok (2 semestry) z góry
otrzymują 5% bonifikaty od kwoty czesnego ustalonej w umowie o kształcenie.

2. Słuchacze, którzy dokonali wpłaty czesnego za 1 semestr z góry otrzymują
5% bonifikaty od ustalonej kwoty czesnego.

3. Absolwenci Policealnych Szkół "Eskulap", kontynuujący naukę na drugim kierunku
uzyskują 20% zwolnienia z czesnego w pierwszym semestrze.

4. Za polecenie naszej szkoły drugiej osobie przysługuje zwolnienie z ostatniej raty
czesnego. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest kontynuowanie przez obie osoby
nauki w Policealnych Szkołach "Eskulap" przynajmniej przez jeden semestr
i terminowe opłacanie czesnego. Słuchacz i kandydat zobowiązani są do zgłoszenia się
w sekretariacie szkoły razem w dniu składania dokumentów.


6. Zniżki i zwolnienia nie łączą się.

6. Regulamin obowiązuje od 01.07.2016 r. do odwołania.
Wróć do spisu treści